Агенцијата за недвижности ДЕМАТЕЛИ

Настана како резултат на неколку истражувачки обиди да дојдеме до информација како се движи пазарот на недвижности во велешко.
Вашите резултати на пребарувањето

 

 

Нашата МИСИЈА е на едно место да ги имаме понудата и побарувачката, ВИЗИЈАТА ни е на пазарот да понудиме еден сосема поинаков пристап кон продажбата и купување на недвижности, без разлика дали станува збор за кука, стан деловен простор или пак парцели и нивa.

Како ДЕМАТЕЛИ, агенција за недвижности со гордост објавуваме дека имаме ексклузивитет во продажбата на станбените единици и деловниот простор на инвеститорот Атлантис Инветс Груп. Но ова не значи сме ,,затворени,, за соработка со останатите инвеститори на станбени единици но и поединци.

Услугите кои Ние ги нудиме се:

-Продажба на веќе вселиви станови
-Продажба на станови во предградба
-Продажба на станови во градба
-Посредување при купопродажба на стан, куќа, деловен простор
-Посредување при закуп на стан, куќа, деловен простор,
-Посредување и реновирање на станови, куќи, деловен простор и нивно понатамошно продавање или издавање под закуп,
-Купување и реновирање на станови,куќи , деловен простор и новно понатамошно продавање или издавање под закуп,
-Посредување и проверка на исправност на документација
-Посредување и комплетирање на процесот до добивање на имотен лист и вадење на истиот
-Просторно планирање
-Проектирање од почеток до градба-сите фази
-Програмски студии
-Анализа на недвижност
-Изготвување и посредување на студии и програми на Велес и велешко
-Посредување при инвестиции и градби како и надзор на истите

Compare Listings